adresa:
  ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO DŘEVOHOSTICE , Lapač 450 , Dřevohostice , 751 14  
tel.: 581 705 942      fax: 581 711 284
IČ: 00149098      DIČ: CZ00149098
email: zd.drevohostice@seznam.cz      web: www.zddrevohostice.cz

Stanovy ZD Dřevohostice
stanovy ZDD.pdf

A K T U A L I T Y

Představenstvo Zemědělského družstva Dřevohostice

svolává Výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek dne 22. března 2019 ve 13.30 hod. v sále sokolovny Dřevohostice.

Program :

  1. Zahájení (volba komisí)
  2. Zpráva představenstva ZD o výsledku hospodaření v roce 2018 a informace o hospodářských záměrech pro rok 2019
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Projednání vnitřního mzdového předpisu a smluv o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise a jejich schválení
  5. Projednání návrhu představenstva ZD na mimořádnou výplatu podílu na zisku a jeho schválení
  6. Diskuse
  7. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a návrhu rozdělení zisku z hospodaření družstva za rok 2018
  8. Schválení osoby auditora výsledků hospodaření družstva
  9. Usnesení

S podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze se lze seznámit v pracovní dny
v době od 7 hod. do 15 hod. na sekretariátě družstva .

Svoz z jednotlivých obcí přepravníkem osob s odjezdem :

Oprostovice 12,55 hod.
Radkova Lhota 13,00 hod.
Radkovy 13,05 hod.
Křtomil 13,15 hod.
Lipová 13,20 hod.
Nahošovice 13,25 hod.
Turovice 13,30 hod.

Pozvánka na VČS - 22.3.2019 + PLNÁ MOC (k vytisknutí)


Archiv zpráv

Výzva k vlastníkům půdy - 27.10.2015

Sdělení vlastníkům půdy - 3.9.2014

Výzva k vlastníkům půdy - 8.1.2014